Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2007 ]

Αρ.πρ. 2042/07.02.07 Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Δεκεμβρίου 2006

(Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Δεκεμβρίου 2006 )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ



Αθήνα, 07/02/07
Αρ. πρωτ.: 2042
Προς: 1. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.


Θέμα:«Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Δεκεμβρίου 2006» 

 

Ύστερα από την επεξεργασία των εσόδων Φ.Π.Α. βάσει δήλωσης για το μήνα Δεκέμβριο 2006, με βάση τα δεδομένα της 16ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που έγινε στην Κ.Υ. της ΥΠ.Ε.Ε. σας στέλνουμε τους σχετικούς πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:
-  ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005: Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και στο σύνολο:
   Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες €) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Δεκέμβριο των ετών 2005 και 2006.
Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Δεκέμβριο των ετών 2005 και 2006.
 

-  ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ.– ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005: Στους πίνακες εμφανίζεται ανά Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Δεκέμβριο μεταξύ των ετών 2005 και 2006. Η μεταβολή είναι ομαδοποιημένη σε πέντε κατηγορίες:

1η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση έως 10%
2η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση από 10% έως 20%
3η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση 20% και άνω
4η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση έως 10%
5η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση άνω του 10%.
 

 Αφού μελετήσετε και αξιολογήσετε τα δεδομένα των ανωτέρω πινάκων θα πρέπει να συντονίσετε αποτελεσματικότερα το ελεγκτικό σας έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. που παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοση Φ.Π.Α με βάση την Περιοδική Δήλωση.

 

  Ακριβές αντίγραφο                              Ο Ειδικός Γραμματέας 

                                                                  ΗΛΙΑΣ   ΑΡΓΥΡΟΣ    



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο