Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2007 ]

1086426/2004/A0012/31.1.2007 Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004. (Ακαθάριστα έσοδα συμβολαιογράφων οι οποίοι επιθυμούν να περαιώσουν )

(Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004. (Ακαθάριστα έσοδα συμβολαιογράφων οι οποίοι επιθυμούν να περαιώσουν ))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2007
Αριθ.Πρωτ.:1086426/2004/A0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤμΗμΑ ΑΆ
Ταχ.Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Β. Πατούρης
Τηλέφωνο :210 3375315 - 316
FAX :210 3375001

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1049901/1144/Α0012/26.5.2006 διαταγή μας, οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι επιθυμούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος, οικονομικών ετών 2004 και επόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, θα λαμβάνουν ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών κερδών τους τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα που πραγματικά εισπράττουν, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών τους εισφορών στο Ταμείο Νομικών (9% επί των εισπραττόμενων αναλογικών δικαιωμάτων) και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (5% επί των εισπραττόμενων αναλογικών δικαιωμάτων).

2. Περαιτέρω, με την ίδια διαταγή διευκρινίσθηκε, ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συμβολαιογράφων, οικονομικών ετών 2004, 2005 και 2006, που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/04, πριν από την έκδοση της πιο πάνω διαταγής μας, θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, ανεξάρτητα αν ως ακαθάριστα έσοδα λήφθηκαν αυτά που πραγματικά εισπράττονται μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών τους και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις περαίωσης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που οι συμβολαιογράφοι έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον.ετών 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πιο πάνω διαταγής μας, λαμβάνοντας ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών τους κερδών το σύνολο των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων που εισέπραξαν τα οικεία έτη από τη σύνταξη ΜΗ κρατικών συμβολαίων πράξεων ή εκθέσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καταβαλλόμενα ποσά στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς και δεν δύνανται τα εν λόγω πρόσωπα να υποβάλουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. τροποποιητικές δηλώσεις περαίωσης των ετών αυτών και να δηλώσουν λιγότερα κέρδη, λαμβάνοντας ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών τους κερδών, τα οριζόμενα από την πιο πάνω διαταγή μας.

4. Επίσης, στην περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα έχουν ήδη υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις περαίωσης των εν λόγω ετών στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., οι δηλώσεις αυτές δεν θα γίνουν δεκτές από τις Δ.Ο.Υ.
Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο