Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2007 ]

Υ.Ε. Γ14891/29.01.07 «Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»

(«Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2007

Αρ. Πρ. Γ14891/29-01-2007 (ΦΕΚ Β΄ 109/31-01-2007).

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις

α) του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/ 28-6-06 τ. Α΄).
β) του Π.Δ. 188/96 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 146 τ. Α΄/ 4-7-1996) όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (Π.Δ. 13 και 26/2005, ΦΕΚ 11 τ.Α΄/05 και 43 τ. Α΄/2005 αντίστοιχα).

2. τις υπ?αριθ. Γ39727/4-4-2005, Γ172724/11-11-2005 και Γ192316/3-11-2006 αποφάσεις μας που δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα στα τεύχη 442/6-4-2005 τ. Β΄, 1563/11-11-2005 τ. Β΄ και 1683/17-11-2006 τ. Β΄ σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων δίνεται, από την ημέρα δημοσίευσης και για το μέλλον, ελεύθερη πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στους πολίτες για ανάγνωση των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται αντίστοιχα στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Α΄, Β΄, Δ΄, Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων (Α.Α.Π.), Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.), Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) και Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.).

3. την υποχρέωση της πολιτείας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με το δικαίωμα του πολίτη στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση επί των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπουμε την ελεύθερη πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, μόνο για ανάγνωση των δημοσιευμάτων του τεύχους Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από την 06-04-2005, από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Προκόπης ΠαυλόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο