Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-1994 ]

ΠΟΛ.1051/18.2.1994 Ρύθμιση χρεών

(Ρύθμιση χρεών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. Π. Ε. 1148387/10737/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
ΤΜΗΜΑ Γ΄ & Α΄

ΠΟΛ 1051

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση Χρεών

1148387/10737/0016/ΠΟΛ.1051/18.2.1994

Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του Ν. 2166/1993 και κατά την εφαρμογή τους δημιουργήθηκαν ορισμένα προβλήματα στις ΔΟΥ για τα οποία ζητήσαμε τη συνδρομή του Ν.Σ.Κ. Το τελευταίο εξέδωσε την 705/93 γνωμοδότησή του, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό των Οικονομικών και δέχεται ότι:
α) Οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 του Ν.Δ. 3079/1954, 6 παρ. 4 του Ν.2097/1952 και της σε εκτέλεση τούτων εκδοθείσας με αριθ. 91828/111-157/60 (RONEO 103/60) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, δεν έχουν καταργηθεί από την παρ. 9 άρθρ. 22 Ν. 2166/93. Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις αυτές της προαναφερθείσας υπουργικής
απόφασης, που αφορούν βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ από αχρεωστήτως εισπραχθείσες αποδοχές ή συντάξεις, εξακολουθούν να παρέχονται.


β) Εάν έχει συμφωνηθεί η καταβολή χρεών πτωχού οφειλέτη με εξωπτωχευτικό συμβ/σμό, τυχόν υπαγωγή ληξιπροθέσμων ή μη δόσεων στις διατάξεις του άρθρ. 22 Ν. 2166/1993, θα αποτελούσε μη σύννομη τροποποίηση των όρων του εξωπτωχ. συμβ/σμού, κατά παράβαση των διατάξεων του Β.Δ. 6/61 "Περί Ν.Σ.Κ.".

γ) Τυχόν υπαγωγή δόσεων δικαστικού συμβ/σμού στις διατάξεις του άρθρ. 22 Ν. 2166/1993 αποτελεί μη σύννομη διάθεση ή παραίτηση από δικαίωμα του Δημοσίου, αφού υπάρχει η δυνατότητα για γενική ή ατομική διάρρηξη του συμβ/σμού. Τέτοια υπαγωγή θα ήταν νόμιμη εφόσον προηγηθεί γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. με τη
διαδικασία του άρθρ. 22 παρ. 1 Β.Δ. 6/61. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο