Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-1993 ]

ΠΟΛ.1329/11.10.1993 Αναγραφή αριθμού φορολογικού μητρώου στην οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών

(Αναγραφή αριθμού φορολογικού μητρώου στην οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1993
Αριθ. Πρωτ.1128978/1752/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. &ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3477166 / 144

ΠΟΛ. 1329

ΘΕΜΑ : Αναγραφή αριθμού φορολογικού μητρώου στην οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών.

Με τις 1023287/ 220/ Α0012/ πολ.1060/1993 και 1036251/ 404/ πολ.1091/1993 δ/γές μας τονίσθηκε η υποχρέωση να αναγράφεται στην οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών ο αριθμός φορολογικού μητρώου κάθε μισθωτού ή ημερομισθίου ή συνταξιούχου, κατά περίπτωση.
Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αριθμός φορολογικού μητρώου θα αναγράφεται: α) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας για τους νέους μισθωτούς που και οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
β) Για τους μισθωτούς που ήδη εργάζονται από προηγούμενα έτη και δεν έχουν αριθμό φορολογικό μητρώου θα αναγράφεται ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και παράλληλα θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή τους του ν. 1599/86 μαζί με την οριστική δήλωση (συνημμένη με τη βεβαίωση αποδοχών) με την οποία θα δηλώνονται ο λόγος για τον οποίο δεν έχει λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου.
γ) Για τις έγγαμες γυναίκες που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου των ή ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας των ιδίων, κατά περίπτωση.
Ενόψει λήξεως οικ. έτους 1993 και υποχρέωσης υποβολής οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσα στο μήνα Μάρτιο 1994 παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου στη δήλωση αυτή αναγραφεί μεταξύ των άλλων στοιχείων και ο αριθμός φορολογικού μητρώου.
1222/14.6.93 Πρόστιμο σε έλλειψη απόδειξης
1. Σας γνωρίζουμε ότι η απόφαση του Υπ. Οικονομικών πολ.1154/20.4.93 με τη ν οποία ορίστηκε κατώτερο ποσό προστίμου σε ιδιώτη άρθρου 58 Ν.2065/1992 δρχ. 5.000 αντί 1.000 που ίσχυε, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 331Β΄/10.5.93.
2. Υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή του ως άνω προστίμου θα γίνεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και όχι σε Τράπεζες.
  
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο