Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-1994 ]

ΠΟΛ.1050/22.2.1994 Δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την απόδειξη της ακινησίας των οχημάτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.3323/1955

(Δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την απόδειξη της ακινησίας των οχημάτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.3323/1955 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1021342/279/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η (ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΟΛ 1050

ΘΕΜΑ : Δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την απόδειξη της ακινησίας των οχημάτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955.


Αποφασίζουμε

1. Για την απόδειξη ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας, για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης με βάση την κυριότητα ή κατοχή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας, κατά την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.3323/1955, με την οικεία δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων θα προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση ακινησίας του άρθρου 22 του Ν.2367/1953.

Η υπόψη δήλωση ακινησίας εξακολουθεί να υποβάλεται στο ίδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ., που υποβαλλόταν και πριν από την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας του άρθρου 22 του Ν.2367/1953.

2. Στη βεβαίωση παραλαβής της δήλωσης ακινησίας που θα χορηγείται στο φορολογούμενο, καθώς και στη βεβαίωση για την ακινησία του αυτοκινήτου που θα χορηγείται, μετά το πέρας της ακινησίας του αυτοκινήτου ή μετά την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους, για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β' και γ' του άρθρου 5 του Ν.Δ.3323/1955, θα αναγράφεται, μεταξύ των άλλων, ότι το συγκεκριμένο όχημα τέθηκε σε ακινησία για την εφαρμογή των περιπτώσεων β' ή γ', κατά περίπτωση, της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.3323/1955 και δεν έχει άλλες φορολογικές συνέπειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο