Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-1993 ]

ΠΟΛ.1247/15.7.1993 Υπόχρεος καταβολής Φ.Π.Α. ο παραγγελιοδόχος � έμπορος

(Υπόχρεος καταβολής Φ.Π.Α. ο παραγγελιοδόχος � έμπορος)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1247/15.7.93 Υπόχρεος καταβολής Φ.Π.Α. ο παραγγελιοδόχος - έμπορος

"1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.1642/1986, όπως αυτό ερμηνεύθηκε με την εγκύκλιο υπ' αριθμόν 10/Π. 4336/3162/10.7.87 στην περίπτωση εκτέλεσης παραγγελιοδοχικής εργασίας πώλησης.

1. Ο παραγγελιοδόχος για κάθε πραγματοποιούμενη πώληση, εκδίδει, το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο το οποίο επιβαρύνει με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., εκδίδει εκκαθάριση προς τον παραγγελέα στο τέλος κάθε μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 12) και είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην προμήθειά του και μόνο.

ΙΙ. Ο παραγγελέας αφού λάβει την εκκαθάριση οφείλει να υποβάλει προσωρινή δήλωση στην οποία από το Φ.Π.Α. των πωλήσεων αφαιρεί το φόρο της προμήθειας του παραγγελιοδόχου και καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό του φόρου, δηλαδή η απόδοση του φόρου που αναλογεί στην πώληση των αγαθών γίνεται από τον παραγγελέα.

2. Η διαδικασία αυτή καθορίσθηκε τόσο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών όσο και για την ομαλή λειτουργία του Φ.Π.Α., ιδιαίτερα του μηχανισμού έκπτωσης και με τη βασική προϋπόθεση ότι ο παραγγελιοδόχος και ο παραγγελέας είναι πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο που ενεργούν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Επειδή όμως στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις που πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο (π.χ. ιδιώτης) καθίσταται ευκαιριακά παραγγελέας πώλησης και ο παραγγελιοδόχος εκδίδει προς αυτό την εκκαθάριση (σύμφωνα με την παραγρ. 7 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/92), για τις πωλήσεις που πραγματοποίησε για λογαριασμό του, τότε κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις αυτές ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην πώληση του αγαθού θα πρέπει να αποδίδεται από τον παραγγελιοδόχο. Δηλαδή υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο θα είναι ο παραγγελιοδόχος - έμπορος, για τον οποίο αποτελεί φόρο εκροών το σύνολο του Φ.Π.Α. που εισπράχθηκε από την πώληση.

3. Σ' αυτές τις περιπτώσεις με την εκκαθάριση ο παραγγελιοδόχος θ' αποδίδει στον εισαγγελέα - ιδιώτη τη διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του αγαθού (μαζί με το φόρο που αναλογεί σ' αυτή),  του Φ.Π.Α. της πώλησης και του ποσού της προμήθειάς του.

4. Τέλος, όσα αναφέρονται για τον παραγγελέα υποκείμενο στην περίπτωση ΙΙ της παραγράφου 1 του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση του παραγγελέα - ιδιώτη".
    

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο