Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-1993 ]

ΠΟΛ.1225/17.1.1993 Οι Δ.Ο.Υ. εισπράττουν τις παραβάσεις κ.ο.κ.

(Οι Δ.Ο.Υ. εισπράττουν τις παραβάσεις κ.ο.κ. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1225/1993 Οι Δ.Ο.Υ. εισπράττουν τις παραβάσεις κ.ο.κ.

Σας κοινοποιούμε ως έχουν τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2130/1993, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 59 ν.2065/1992 σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων αφορούν τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), για να λάβετε γνώση και να ενεργείτε σύμφωνα με αυτές.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που δεν πληρώνονται αμέσως βεβαιώνονται στη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του παραβάτη και εισπράττονται υπέρ του δήμου ή της κοινότητας όπου έγινε η παράβαση.
Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 ν.2130/1993 δεν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα στις Δ.Ο.Υ. που έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα καθόσον έχουν δημιουργηθεί ΚΑΕ εκτός προϋπολογισμού με αριθμούς 50.001 μέχρι 59.560 σε ειδικό ευρετήριο, που αναλογούν στους δήμους και κοινότητες της χώρας κατά επαρχία και νομό.
Σε περίπτωση δε που κατά τη βεβαίωση εσόδων της παραπάνω κατηγορίας εμφανιστούν δήμοι και κοινότητες που δεν περιλαμβάνονται στο πιο πάνω ευρετήριο θα δίδονται οδηγίες για την τακτοποίηση του θέματος από την ομάδα "οφειλετών" του έργου μηχανογράφησης 133 Δ.Ο.Υ. (τηλέφωνα επικοινωνίας 9376561/ και 9373415 FAX: 9586131).
Σημειώνουμε ότι η βεβαίωση των εσόδων από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. θα γίνεται με τίτλους είσπραξης που θα συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ΟΤΑ και θα περιέχουν πλέον των απαραίτητων στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 55 Π.Δ. 16/89 και τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή εφόσον αυτό δεν υπάρχει, τον αριθμό ταυτότητας του παραβάτη.
Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση που οι δήμοι και κοινότητες διαθέτουν δική τους ταμειακή υπηρεσία και οι παραβάτες κατοικούν στην περιοχή τους δε θα γίνεται βεβαίωση των προστίμων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του παραβάτη αλλά στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου της παράβασης.
      

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο