Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-1993 ]

ΠΟΛ.1221/15.6.1993 Οδηγίες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την αποστολή των Διορθωτικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (έντυπο 047 � Φ.Π.Α.).

(Οδηγίες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την αποστολή των Διορθωτικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (έντυπο 047 � Φ.Π.Α.). )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1221/15.6.93 Οδηγίες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την αποστολή των Διορθωτικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (έντυπο 047 - Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 1642/86, όπως ισχύει, την υπ' αριθμ. πολ.1141/1993 Α.Υ.Ο. και την εγκύκλιό μας με αριθμ. πολ.1142/1993,  οι υποκείμενοι στο φόρο που διενεργούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και ορισμένες άλλες πράξεις, που εξομοιώνονται με ενδοκοινοτικές παραδόσεις και οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με το άρθρο 22α του παραπάνω νόμου χωρίς δηλαδή να έχουν χρεώσει Φ.Π.Α., υποχρεούνται να υποβάλλουν Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο 047-Φ.Π.Α.) στον οποίο θα αναγράφουν τις πωλήσεις τους προς κοινοτικούς αγοραστές που διαθέτουν Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., καθώς και τις εκπτώσεις και επιστροφές που αφορούν τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.
Όπως είναι γνωστό ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από 1.1.93 για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του Πίνακα αυτού δε δηλώθηκε συγκεκριμένη παράδοση ή καταχωρήθηκε λανθασμένα: ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η αξία της παράδοσης ή, αν υπήρξαν νεότερα στοιχεία που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την αρχική υποβολή του πίνακα (π.χ. συμπληρωματική χρέωση πελάτη με τόκους υπερημερίας, φορολογικός έλεγχος που αναμόρφωσε τα αρχικά δηλωθέντα σχετικά στοιχεία), θα πρέπει να υποβληθεί Διορθωτικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών.

Σ.Σ. Το κείμενο της εγκυκλίου παραλείπεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ζητήσουν από τα γραφεία του περιοδικού μας.
    

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο