Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-1994 ]

ΠΟΛ.1043/14.2.1994 Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών

(Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1018371/241/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2 ΚΕΠΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Ταχ Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ Κωδ :
Πληροφορίες : Α. Κουφοπούλου
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 143-144)
9521144

ΠΟΛ 1043

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών.

1018371/241/Α0012/ΠΟΛ.1043/14.2.1994

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και στη συνέχεια της 1012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφασης Υπ. Οικονομικών, σας παρέχουμε ορισμένες διευκρινήσεις για την παράγραφο ΙΙ του παραρτήματος, του συνημμένου στην ανωτέρω απόφαση.

1. Στην περίπτωση 4 της παραγρ. ΙΙ (τύπος Record 3) η συμπλήρωση του αριθμού δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) στις θέσεις 2 έως 9 του Record θα γίνεται ως εξής:

α) Στη συνήθη περίπτωση που ο Α.Δ.Τ. αποτελείται από ένα γράμμα και έναν αριθμό, το γράμμα θα γράφεται στη θέση 2 του Record και ο αριθμός θα αρχίζει από τη θέση 3 του Record. (Δεν θα παρεμβάλλεται οποιοσδήποτε χαρακτήρας).

β) Στην περίπτωση που ο Α.Δ.Τ. είναι αριθμητικός (Στρατιωτικοί υπάλληλοι κ.τ.λ.) ο αριθμός θα γράφεται στο τέλος του πεδίου (θα τελειώνει στη θέση 9) και το πρώτο ή τα πρώτα πεδία θα είναι κενά (spaces).

2. Επίσης σας διευκρινίζουμε ότι στην ένδειξη "Κωδικοποίηση του είδους αποδοχών" (θέσεις 78 και 79 του Record) θα πρέπει μετά τον κωδικό αριθμό 13 να συμπεριληφθούν και οι πιο κάτω κωδικοί αριθμοί.
Κωδικός
10 ...
11 ...
12 ...
13 ...
14 Αποδοχές απαλλασσόμενες κατά 50%
15 Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
16 Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους.
20 ...
21 ...
22 ...
23 ...
24 ...
25 ...

3. Οι ανωτέρω διευκρινήσεις και συμπληρώσεις πρέπει να συμπεριληφθούν στα αποδεκτά μαγνητικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης για τις αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους από 1.1.1994 και μετά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο