Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-1993 ]

ΠΟΛ.1218/11.6.1993 Έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών

(Έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1218/11.6.1993 Έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Σε συνέχεια του μητρώου και της κατάστασης που στάλθηκαν με την πολ.1160/1993 σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ να επιβεβαιώσουν τα κάτωθι:

1. Ότι κοινοποιήθηκαν στο κλιμάκιο του VIES στο ΚΕΠΥΟ οι διορθώσεις του μητρώου των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς των που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών και έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα VIES μέχρι 30.3.1993.

ΙΙ. Ότι ελέγχθηκε η υποβολή "Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων" από τους διενεργούντες ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, καθώς και να αναφέρουν τον αριθμό των επιτηδευματιών - επιχειρήσεων οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει το σχετικό έντυπο (047 - ΦΠΑ) για το πρώτο (1ο) τρίμηνο του 1993 (1.1.93 - 31.3.93) με προθεσμία λήξης υποβολής του την  25.4.1993.

ΙΙΙ α) Εάν διαπιστώθηκε η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών από επιτηδευματίες - επιχειρήσεις οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) να αναφέρουν τον αριθμό αυτών.
β) Εάν έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες - δηλώσεις - μεταβολών - μετάταξης για την ένταξη τους στο μητρώο VIES.
ΙV. Εάν ύστερα από έλεγχο της κατάστασης φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχουν αναζητηθεί από άλλες κοινοτικές χώρες, προέκυψαν επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν δηλώσει τη σχετική ενδοκοινοτική συναλλαγή στην προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, να αναφερθεί επίσης ο αριθμός αυτών, καθώς και η συνολική αξία των μη δηλωθεισών συναλλαγών.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κοινοποιηθούν στην 14η δ/νση ΦΠΑ και Ε.Φ., τμήμα Α΄, γραφείο VIES μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX με αριθ. 3637156 και 3637103) μέχρι τη  30.6.1993.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο