Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-1993 ]

ΠΟΛ.1213/3.6.1993 Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ� αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται στους καθηγητές κ.τ.λ. Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 1517/1985.

(Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ� αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται στους καθηγητές κ.τ.λ. Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 1517/1985. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1213/3.6.93 Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας κατ' αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται στους καθηγητές κ.τ.λ. Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν.1517/1985.

Με αφορμή ερώτημα που μας υποβλήθηκε, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας ανακοινώνουμε σε συνέχεια της 1102599/2415/Α0012/πολ.1250/10.11.1992 Δ/γή μας, ότι εφόσον το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι., καθώς και το μόνιμο προσωπικό αυτών που έχει ανάθεση ενός ακόμη μαθήματος μισθοδοτείται με τις διατάξεις του ν.1517/1985, από 1/1/92 εξαιρείται της φορολογίας ποσοστό 50% της καταβαλλόμενης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.1517/1985, κατ' αποκοπή μηνιαίας αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός τους (δεύτερο εδάφιο, περίπτωση α, παράγραφος 3, άρθρου 40 ν.δ. 3323/1955).

Επίσης, τονίζεται ότι η εξαίρεση από 1.1.92 κατά 50% από τη φορολογία σύμφωνα με την 1102599/2415/Α0012/πολ.1250/10.11.1992 Δ/γή του υπουργείου Οικονομικών, δεν έχει εφαρμογή σε καμιά άλλη παροχή με οποιαδήποτε μορφή και αν καταβάλλεται (μισθός, επιδόματα, υπερωρίες κ.τ.λ.) στα παραπάνω πρόσωπα, πλην της κατ' αποκοπήν αποζημίωσης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του 1517/85.

Τέλος, στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που κοινοποιείται το παρόν, στέλνουμε αντίγραφο της 1023098/266/Α0012/πολ.1095/11.3.1993 Δ/γής του υπουργείου Οικονομικών σχετικής με το θέμα αυτό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο