Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-1993 ]

ΠΟΛ.1212/31.5.1993 Μετάθεση του χρόνου έναρξης της τήρησης του πρόσθετου βιβλίου ταμείου από τις κοινοπραξίες κατασκευής τεχνικών έργων.

(Μετάθεση του χρόνου έναρξης της τήρησης του πρόσθετου βιβλίου ταμείου από τις κοινοπραξίες κατασκευής τεχνικών έργων. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1212/31.5.93 Μετάθεση του χρόνου έναρξης της τήρησης του πρόσθετου βιβλίου ταμείου από τις κοινοπραξίες κατασκευής τεχνικών έργων.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄ 84).

2. Την Υ. 1847/1078399/1182/1992 (ΦΕΚ Β΄ 525) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του υπουργού Οικονομικών στους υφυπουργούς Οικονομικών".

3. Την απόφασή μας αριθ. πρωτ. 1060875/409/0015/πολ.1171/28.4.1993 (ΦΕΚ 348 Β/17.5.93), με την οποία επιβλήθηκε η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων από τις κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων.

4. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων φορέων.

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης από πλευράς χρόνου των επιτηδευματιών της προηγούμενης παραγράφου σε ό,τι αφορά την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ταμείου.

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο