Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-1993 ]

ΠΟΛ.1211/31.5.1993 Στοιχεία εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1992.

(Στοιχεία εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1992. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1211/31.5.93 Στοιχεία εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1992.

Σχετ: Έγγραφό μας 1028981/2637/0014/23.02.1993
 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας υπενθυμίζουμε ότι, για τον υπολογισμό της συνεισφοράς της χώρας μας στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό η   υπηρεσία μας έχει ανάγκη πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των εκκαθαριστικών δηλώσεων του ΦΠΑ, έτους 1992, όσον το δυνατόν πιο γρήγορα.

Κατόπιν αυτού παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να φροντίσουν για την έγκαιρη παραλαβή, έλεγχο και ταχεία αποστολή του συνόλου των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ - έτος 1992 στο ΚΕ. ΠΥ.Ο., προκειμένου να γίνει καταρχάς η αναγκαία επεξεργασία των στοιχείων και εν συνεχεία η διαβίβαση αυτών στην υπηρεσία μας, όπου θα καταρτισθεί η αναλυτική ετήσια έκθεση Ιδίων Πόρων ΦΠΑ για να διαβιβασθεί, έως την 31η Ιουλίου 1993 στις Ευρ. Κοινότητες.
      

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο