Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-1993 ]

ΠΟΛ.1209/28.5.1993 Φορολογία καθαρών κερδών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης.

(Φορολογία καθαρών κερδών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1209/28.5.93 Φορολογία καθαρών κερδών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης.

Με αφορμή ερώτημα που μας έχει υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 16α δεν εφαρμόζονται για κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

2. Με την 1018050/189/Α0012/πολ.1042/8.3.93 διαταγή του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ερμηνεύτηκαν ορισμένες διατάξεις του ν. 2065/1992, έγινε δεκτό ότι, οι διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 δεν εφαρμόζονται για εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ακόμη και αν η εκμετάλλευση αυτή εμφανίζεται με τη μορφή εταιρίας οιουδήποτε τύπου.

3. Συνεπώς οι υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τουριστικά λεωφορεία, αν αυτά είναι δημόσιας χρήσης ή γερανοφόρα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, υποχρεούνται όμως να υποβάλλουν τη δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου.

4. Αντίθετα οι εκμεταλλευτές αλωνιστικών συγκροτημάτων και χωματουργικών μηχανημάτων υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 16α, καθόσον αυτά δεν θεωρούνται αυτοκίνητα αλλά μηχανήματα.

5. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, συνεταιρισμού ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης καθόσον αυτές φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3843/1958.

6. Τέλος αν η εταιρία εκμεταλλεύεται και άλλους κλάδους, τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση αυτών θα φορολογηθούν με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο