Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-1993 ]

ΠΟΛ.1208/3.6.1993 Ενίσχυση της εσωτερικής και ελεγκτικής υπηρεσίας Φ.Π.Α.

(Ενίσχυση της εσωτερικής και ελεγκτικής υπηρεσίας Φ.Π.Α. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1208/3.6.93 Ενίσχυση της εσωτερικής και ελεγκτικής υπηρεσίας Φ.Π.Α.

Όπως γνωρίζετε, ο ΦΠΑ αποτελεί το πρώτο φορολογικό αντικείμενο, από άποψη είσπραξης εσόδων, με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι υποκείμενες σ' αυτόν επιχειρήσεις.
Σας είναι επίσης γνωστό ότι ο Φ.Π.Α. παρακολουθείται, τόσο σε εθνικό, από άποψη σπουδαιότητας φορολογικού αντικειμένου για τη σωστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Κράτους, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, από άποψη απόδοσης του τρίτου πόρου (Φ.Π.Α.) της Κοινότητας.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρων, καθώς και των δεικτών απόδοσης της φορολογίας αυτής, με βάση τα εθνικολογιστικά στοιχεία σε σχέση με τα εισπραττόμενα έσοδα με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

α) Ενισχύετε σε ικανό αριθμό το Τμήμα Φ.Π.Α. της υπηρεσίας σας με το πλέον κατάλληλο προσωπικό που διαθέτετε, κάτω από την πλέον έντονη, συστηματική και συνεχή εποπτεία σας.

β) Αξιοποιήσετε άμεσα και αποτελεσματικά τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους που εκπαιδεύονται στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης του υπουργείου Οικονομικών, στον έλεγχο του Φ.Π.Α., όπου και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από το έτος 1987 που εφαρμόστηκε στη χώρα μας ο Φ.Π.Α.

γ) Χρησιμοποιήσετε, σε καθημερινή βάση, το ελεγκτικό προσωπικό της Υπηρεσίας σας, κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο, για τον  έλεγχο της φορολογίας αυτής με τον εντονότερο δυνατό βαθμό για τους τέσσερις προσεχείς μήνες, προς εξακρίβωση της σωστής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1642/86, από της εφαρμογής του, καθώς και των απαλλαγών που προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις μας. Η επιτυχής επίταση των προσπαθειών σας θα εξακριβωθεί από τα αποτελέσματα του αμέσως επόμενου διμήνου και θα προσδιορίζει το βαθμό επιτυχίας σας.

Από τις παραπάνω εντεινόμενες ενέργειες των Δ.Ο.Υ., που πρέπει να είναι άμεσης απόδοσης, κάτω από τη συνεχή
παρακολούθηση και εποπτεία σας, το υπουργείο αναμένει:
1) Τη συμμόρφωση όλων των επιχειρήσεων στην  εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων στη ν εν λόγω φορολογία.
2) Τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων Φ.Π.Α. από τους παραπάνω ελέγχους, στο ύψος των πραγματοποιούμενων συναλλαγών.
3) Την αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και των λοιπών φορολογικών (ειδικών φόρων κατανάλωσης κ.λπ.) που θα είναι αποτέλεσμα των επιτυχιών ελεγκτικών προσπαθειών σας στο Φ.Π.Α.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου Φ.Π.Α., που θα αποτελέσει κριτήριο επιτυχία σας, θα παρακολουθούμε προσωπικά και παρακαλούμε να το κοινοποιείτε με FAX στο τέλος κάθε μήνα στη Δ/νση Ελέγχων (Δ.9) του υπουργείου μας.
    

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο