Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-1993 ]

ΠΟΛ.1203/31.5.1993 Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιούμενων λογαριασμών δημόσιων έργων.

(Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιούμενων λογαριασμών δημόσιων έργων. )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

ΠΟΛ. 1203/31.5.93 Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιούμενων λογαριασμών δημόσιων έργων.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Προϋπόθεση για την εξόφληση πιστοποιούμενων λογαριασμών δημοσίων έργων είναι η καταβολή του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας επί τις αξίας των οικείων τιμολογίων που εκδόθηκαν στις προηγούμενες φορολογικές περιόδους του εκτελούμενου έργου.
2. Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής, προϋπόθεση για την εξόφληση πιστοποιούμενου λογαριασμού δημοσίων έργων μετά την έκδοση της παρούσας, είναι η υποβολή των προσωρινών δηλώσεων των οικείων φορολογικών περιόδων και η καταβολή του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας επί της συνολικής αξίας όλων των προηγούμενων λογαριασμών.
3. Η ύπαρξη της προϋπόθεσης που απαιτείται από τις προηγούμενες παραγράφους, για την εξόφληση πιστοποιούμενων λογαριασμών δημοσίων έργων, θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η οποία θα χορηγείται μετά από σχετικό προσωρινό έλεγχο.  


Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.8.93 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
    

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο