Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-1993 ]

ΠΟΛ.1195/18.5.1993 Τέλη χαρτοσήμου σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω πωλήσεως αυτοκινήτου Δ.Χ. μαζί με την άδεια κυκλοφορίας ή μόνο της άδειας κυκλοφορίας.

(Τέλη χαρτοσήμου σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω πωλήσεως αυτοκινήτου Δ.Χ. μαζί με την άδεια κυκλοφορίας ή μόνο της άδειας κυκλοφορίας. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ. 1195/18.5.93 Τέλη χαρτοσήμου σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω πωλήσεως αυτοκινήτου Δ.Χ. μαζί με την άδεια κυκλοφορίας ή μόνο της άδειας κυκλοφορίας.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διαταγές μας Δ. 420/56/πολ.28/3.2.1987 και 1008293/447/0014/πολ.1103/18.5.1990 έγινε δεκτό, μεταξύ άλλων, ότι η μεταβίβαση λόγω πωλήσεως αυτοκινήτου Δ.Χ. μαζί με την άδεια κυκλοφορίας ή μόνο της άδειας κυκλοφορίας αυτού θεωρείται μεταβίβαση επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.1642/1986 και επομένως επ' αυτής, ως ευρισκόμενης εκτός πεδίου Φ.Π.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τελών χαρτοσήμου.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι, για τη μεταβίβαση αυτή, οφείλονται τα τέλη Χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 1146/1972 όπως ισχύουν, κατά περίπτωση, δηλαδή πάγιο κλιμακωτό τέλος για το αυτοκίνητο και αναλογικό τέλος 1,5% για την αξία της άδειας κυκλοφορίας. Τα τέλη αυτά προσαυξάνονται και με εισφορά ΟΓΑ 20%.
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές, ως ειδικές, κατισχύουν της γενικής διάταξης του άρθρου 15 παρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Κάθε διαταγή, με την οποία έχουν δοθεί αντίθετες με την παρούσα οδηγίες, παύει να ισχύει ως προς το θέμα αυτό.  
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο