Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-1993 ]

ΠΟΛ.1190/18.5.1993 Κοινοποίηση Κανονισμού Ε.Ο.Κ.

(Κοινοποίηση Κανονισμού Ε.Ο.Κ. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1190/18.5.93 Κοινοποίηση Κανονισμού Ε.Ο.Κ.

Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 593/91 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1766/85 για τις τιμές συναλλάγματος που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας (φορολογητέας) αξίας.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός ισχύει για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.93 (ν.1642/1986, όπως ισχύει, άρθρα 15 παραγρ.3 και 16 παραγρ.3).
Επιπλέον η Υπηρεσία μας εκδίδει εβδομαδιαία δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του Φ.Π.Α., το οποίο δημοσιεύεται στον Ημερήσιο Οικονομικό Τύπο κα αντίγραφο το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Τέλος, υπό τη μορφή φυλλαδίου η Υπηρεσία μας αποστέλλει ετησίως τα δελτία συναλλαγματικών ισοτιμιών στις Δ.Ο.Υ. προς διευκόλυνση των ελέγχων.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο