Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-1993 ]

ΠΟΛ.1186/11.5.1993 Μείωση προκαταβλητέου φόρου.

(Μείωση προκαταβλητέου φόρου. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1186/11.5.93 Μείωση προκαταβλητέου φόρου.

Με αφορμή ερώτημα που μας έχει υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.δ. 3323/1955, ορίζονται οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται για να μπορούν οι φορολογούμενοι να ζητήσουν τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, οι διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νομοθετήματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπόχρεους που υπόκεινται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955.

3. Ύστερα από τα παραπάνω και σε συνέχεια της 1028994/310/Α0012/ πολ.1071/24.2.1993 διαταγής μας, σας πληροφορούμε ότι οι υπόχρεοι που υπόκεινται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 μπορούν να ζητήσουν τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.δ. 3323/1955.

4. Τέλος, το ποσό του προκαταβλητέου φόρου το οποίο καταβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα που λύονται, επιστρέφεται στους δικαιούχους με την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις ίδιες διατάξεις δεδομένου ότι η λυθείσα εταιρία εξακολουθεί να υπάρχει για το στάδιο της εκκαθαρίσεως της.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο