Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-1993 ]

ΠΟΛ.1185/6.5.1993 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

(Διάθεση φορολογικών εντύπων. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1185/6.5.93 Διάθεση φορολογικών εντύπων.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

1. Η 1006601/48/Α0012/πολ.1022/15.1.1993 απόφαση του υπουργού Οικονομικών συμπληρώνεται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 αυτής προστίθεται περίπτωση η', ως εξής:
"η) Προσωρινή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος στο ποσό των ενενήντα (90) δρχ. ανά πακέτο των 10 τεμαχίων".
β) Στην παράγραφο 3 αυτής προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
"Ειδικώς, για την περίπτωση η΄, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παραγγείλει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πακέτα των 10 τεμαχίων".
γ) Στην παράγραφο 4 αυτής προστίθεται μετά το πρώτο εδάφιο, νέο δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
"Ειδικώς, για την προμήθεια των εντύπων της περίπτωσης η' της παραγράφου 2, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
    

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο