Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-1993 ]

ΠΟΛ.1177/7.5.1993 Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. που έχουν προεκτυπωθεί με μηχανογραφικά μέσα των υπόχρεων.

(Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. που έχουν προεκτυπωθεί με μηχανογραφικά μέσα των υπόχρεων. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1177/7.5.93 Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. που έχουν προεκτυπωθεί με μηχανογραφικά μέσα των υπόχρεων.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

ΆΑρθρο 1
Εγκρίνουμε όπως:

1. Τα έντυπα α) Προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α. (005 - Φ.Π.Α.)
β) Περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α. για βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (004 - Φ.Π.Α.).
γ) Περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α. για βιβλία Α΄ κατηγορίας (007 - Φ.Π.Α.) και
δ) Εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (009 - Φ.Π.Α.) και
ε)Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (047 - Φ.Π.Α.) υποβάλλονται σε προεκτυπωμένα έντυπα, από τους υποκείμενους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με τα μηχανογραφικά μέσα που διαθέτουν, με τη  προϋπόθεση ότι, τα εν λόγω έντυπα (ιδιωτικής εκτύπωσης) πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται κάθε φορά με σχετικές αποφάσεις μας, όπως την πληρότητα των πληροφοριών, την κωδικοποίηση, το χρωματισμό, τις διαστάσεις κ.τ.λ.

2. Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των ως άνω εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, σε περίπτωση χρήσης συνεχόμενων μηχανογραφικών εντύπων, επιτρέπεται η εκτύπωση των σελίδων στη μια όψη του χάρτου και η διάταξή τους κατά τη φορά του εντύπου, καθώς και η απόκλιση του μήκους της σελίδας μέχρι δυο εκατοστά από το κανονικό μήκος αυτής.

ΆΑρθρο 2
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
    

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο