Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-1993 ]

ΠΟΛ.1172/30.4.1993 Περιεχόμενο βεβαιώσεων μερισμάτων που καταβλήθηκαν κατά το έτος 1992 από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

(Περιεχόμενο βεβαιώσεων μερισμάτων που καταβλήθηκαν κατά το έτος 1992 από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1172/30.4.93 Περιεχόμενο βεβαιώσεων μερισμάτων που καταβλήθηκαν κατά το έτος 1992 από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι όπως μας πληροφόρησε το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, από παραδρομή καταχώρισε στις βεβαιώσεις για τα μερίσματα που χορήγησε το έτος 1992, στους μερισματούχους του, και ποσά στη στήλη με την ένδειξη αναλογών φόρο. Το ποσό αυτό του αναλογούντα φόρου, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1993.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο