Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-1993 ]

ΠΟΛ.1171/28.4.1993 Τήρηση πρόσθετων βιβλίων από τις κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων.

(Τήρηση πρόσθετων βιβλίων από τις κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1171/28.4.93 Τήρηση πρόσθετων βιβλίων από τις κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων.

Ορίζουμε όπως, από 1ης Ιουνίου 1993, οι κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων που εκτελούν ή αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα προϋπολογισμού άνω του ορίου τήρησης βιβλίων Τρίτης Κατηγορίας Κ.Β.Σ. τηρούν, εκτός από το βιβλίο εσόδων - εξόδων και τα εξής πρόσθετα βιβλία:

Α) βιβλίο απογραφών, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Οι ήδη λειτουργούσες κοινοπραξίες θα τηρήσουν βιβλίο απογραφών από 31 Δεκεμβρίου 1993 και β) βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι επαγγελματικές εισπράξεις και πληρωμές της κοινοπραξίας, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 17 του αυτού Κώδικα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο