Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-1993 ]

ΠΟΛ.1169/28.4.1993 Δελτία συμμετοχής σε εκδρομές.

(Δελτία συμμετοχής σε εκδρομές. )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1169/28.4.93 Δελτία συμμετοχής σε εκδρομές.

Σε απάντηση του 12600/23.3.1993 υπομνήματός σας, με το οποίο ζητάτε να εκδίδονται από του θυρωρούς των ξενοδοχείων ή τους TOUR LEADERS τα δελτία συμμετοχής σε εκδρομές, αντί αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, για λογαριασμό τουριστικών γραφείων που δεν οργανώνουν τα ίδια εκδρομές, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 της Α.Υ.Ο. 1023858/230/πολ.1062/23.3.1993 για τους διοργανωτές εκδρομών, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής μπορεί να εφαρμόζονται και από μη διοργανωτές εκδρομών με την προϋπόθεση όμως ότι σε κάθε δελτίο συμμετοχής θα αναγράφεται οπωσδήποτε το τίμημα που εισπράττεται από τον πελάτη και όταν αυτά συγκεντρωθούν στο τουριστικό γραφείο θα εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία θα αναγράφονται η συνολική αξία και οι αριθμοί των δελτίων συμμετοχής, τα οποία και θα φυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία. Επίσης, στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του οργανωτή της εκδρομής προ το ενδιάμεσο τουριστικό γραφείο θα αναγράφεται οπωσδήποτε και ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην εκδρομή με δελτίο συμμετοχής.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο