Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-1994 ]

ΠΟΛ.1041/9.2.1994 Υπολογισμός συμπληρωματικού φόρου σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου

(Υπολογισμός συμπληρωματικού φόρου σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1016174/209/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄

ΠΟΛ 1041

ΘΕΜΑ : Υπολογισμός συμπληρωματικού φόρου σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου.

1016174/209/Α0012/


Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1._ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, αν στο συνολικό εισόδημα του φυσικού προσώπου περιλαμβάνεται και εισόδημα από ιδιοκτατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 3%.
Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, κατά περίπτωση.

2._ Ομοίως, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16α του ίδιου νομοθετήματος, ορίζεται ότι, αν στο συνολικό εισόδημα των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, των αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών, των συμμετοχικών ή αφανών και των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό αυτού, υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 3%. Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του υποχρέου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

3._ Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, επιπλέον του οριζομένου φόρου στις προηγούμενες παραγράφους του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 3% στο
συνολικό ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από ακίνητα, μη δυνάμενος να υπερβεί το ποσό του φόρου εισοδήματος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Ο φόρος της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται στα εισοδήματα από ακίνητα των νομικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3843/1958, του φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα αυτά.

4. _ Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.δ. 3323/1955, ως εισόδημα από ακίνητα, λογίζεται, σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, αυτό που αποκτιέται από το μισθωτή.

5._ Οπως ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955, από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει, στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, το μίσθωμα που καταβάλλεται.

6._ Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, το ποσό που απομένει, μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητα.

7._ Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου αποτελεί το μίσθωμα που αποκτά ο μισθωτής πριν από την έκπτωση του μισθώματος που καταβάλλει στον εκμισθωτή.

8._ Συνεπώς σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου, το ποσοστό 3% του συμπληρωματικού φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 και της παραγράφου 2 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/55, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, υπολογίζεται στο ακαθάριστο
εισόδημα από υπεκμίσθωση, δηλαδή στο μίσθωμα που εισπράττει ο υπεκμισθωτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πριν από την έκπτωση του μισθώματος που καταβάλλει στον εκμισθωτή και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο