Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-1993 ]

ΠΟΛ.1161/27.4.1993 Έντυπα φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 1994.

(Έντυπα φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 1994. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1161/27.4.93 Έντυπα φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 1994.

Παρακαλούμε όπως, μέχρι τις 28 Μαΐου 1993, υποβάλλετε στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών και των εντύπων στη φορολογία εισοδήματος, στις οποίες περιλαμβάνεται η κατάργηση των παλαιών εντύπων ή ενδείξεων των εντύπων της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η καθιέρωση νέων εντύπων, καθώς και η κατάργηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που συνυποβάλλονται με τις υπόψη δηλώσεις από τους υπόχρεους. Επίσης, οποιαδήποτε σκέψη σας, πάνω σε αυτά τα θέματα.
Τα στοιχεία αυτά θα μελετηθούν από ειδική Επιτροπή, που θα συσταθεί για την αναμόρφωση των εντύπων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1994.

Σημειώνεται ότι μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία πρέπει να σταλούν οι σχετικές αναφορές σας, έστω και αν αυτές δεν περιλαμβάνεται πρόταση.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο