Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-1993 ]

ΠΟΛ.1160/21.4.1993 Κοινοποιήθηκαν στις Δ.Ο.Υ. οι καταστάσεις επιχειρήσεων που διεξάγουν ενδοκοινοτικό εμπόριο (V.1.E.S.).

(Κοινοποιήθηκαν στις Δ.Ο.Υ. οι καταστάσεις επιχειρήσεων που διεξάγουν ενδοκοινοτικό εμπόριο (V.1.E.S.). )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1160/21.4.93 Κοινοποιήθηκαν στις Δ.Ο.Υ. οι καταστάσεις επιχειρήσεων που διεξάγουν ενδοκοινοτικό εμπόριο (V.1.E.S.).

1. Αποστέλλεται στις ΔΟΥ για παραλαβή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ΦΠΑ ή τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ:
α) Το μητρώο των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς σας που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών και έχουν καταχωρηθεί  στο μηχανογραφικό σύστημα VIES μέχρι 30.3.1993. Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι γραμμένες στο μητρώο αυτό αλλά πραγματοποιούν τις παραπάνω συναλλαγές, η εγγραφή στο μητρώο VIES είναι υποχρεωτική.
β) Η κατάσταση των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς σας, που επαληθεύτηκαν από τους προμηθευτές σας, που επαληθεύτηκαν από τους προμηθευτές τους του εξωτερικού, κατόπιν  σχετικής παραγγελίας τους.

ΙΙ Εκτύπωση
α) Το μητρώο VIES έχει εκτυπωθεί κατά επωνυμία. Για κάθε επιχείρηση εμφανίζονται τα εξής στοιχεία ΑΦΜ, Επωνυμία, Διεύθυνση, Δραστηριότητα, Βιβλία ΚΒΣ, Είδος συναλλαγής (Αποκτήσεις - Παραδόσεις) και ημερομηνία ενδεχόμενης παύσης εργασιών.
β) Η κατάσταση των επιχειρήσεων που επαληθεύτηκαν από τους προμηθευτές τους του εξωτερικού, ύστερα από σχετική παραγγελία του, έχει τυπωθεί ξεχωριστά για τα φυσικά και νομικά Πρόσωπα και οι επιχειρήσεις έχουν ομαδοποιηθεί κατά κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ.
Για κάθε επιχείρηση εμφανίζονται τα ακόμα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΦΜ, Επωνυμία, Διεύθυνση, Χώρα από την οποία έγινε η επαλήθευση, η Ημερομηνία, επαλήθευσης (αναζήτησης) - παραγγελίας, Ένδειξη "0" ή "1" που σημαίνει, αντίστοιχα, ότι η επιχείρηση ήταν ενταγμένη στο VIES ή δεν ήταν και σε ποιο αρχείο βρίσκεται καταχωρημένη στις 30.3.1993 (στο VIES ή μόνο στο Εθνικό Μητρώο ΦΠΑ).

ΙΙΙ Ενέργειες
α) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ΦΠΑ μεριμνά για τον έλεγχο όλων των στοιχείων των επιχειρήσεων που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο VIES και κοινοποιεί μέχρι 15 Μαΐου 1993, στο κλιμάκιο VIES της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ και ΕΦ στο ΚΕΠΥΟ, μέσω τηλεομοιοτυπίας (Αρ. 95.80.857 ή 93.73.419), τυχόν διορθώσεις.
β) Μέσω του μητρώου ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή των προσωρινών δηλώσεων σε συνδυασμό της με τον ΠΟΛ.1097/17.3.1993.
γ) Μέσω της κατάστασης των επιχειρήσεων που επιβεβαιώθηκαν ελέγχεται η δήλωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών στην προσωρινή δήλωση ΦΠΑ κατά την επόμενη φορολογική περίοδο από εκείνη της ημερομηνίας επαλήθευσης (αναζήτησης). Σε περίπτωση που επιχείρηση δεν έχει δηλώσει τη σχετική συναλλαγή, πρέπει κατά προτεραιότητα, να διενεργείται έλεγχος Βιβλίών, Παραστατικών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (αγοράς) και περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης να επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.  
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο