Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-1993 ]

ΠΟΛ.1153/14.4.1993 Η επιστροφή του ΦΠΑ έτους 1992 στους αγρότες.

(Η επιστροφή του ΦΠΑ έτους 1992 στους αγρότες. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1153/14.4.93 Η επιστροφή του ΦΠΑ έτους 1992 στους αγρότες.

1. Για την επιστροφή του ΦΠΑ θα γίνονται δεκτά μόνο τα πρωτότυπα των νομίμων φορολογικών στοιχείων.
Μετά την τροποποίηση των διατάξεων του Κ.Β.Σ., που έγινε με το Π.Δ. 186/1992, από 1.7.92, νόμιμα φορολογικά στοιχεία είναι και τα αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.

2. Κατ' εξαίρεση, γίνονται δεκτά αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα, στα οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, στην περίπτωση που οι αγρότες εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγια πώλησης και στην περίπτωση που τα πρωτότυπα έχουν κατατεθεί σε κάποια υπηρεσία. Όταν τα πρωτότυπα έχουν διαβιβασθεί στις Κεντρικές Υπηρεσίες, η θεώρηση θα γίνεται εκ του αντιγράφου που παραμένει στην υπηρεσία που παρέλαβε από τον αγρότη το πρωτότυπα.

3. Η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ δεν αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται ο ΦΠΑ που επιστρέφεται στον αγρότη, διότι αποτελεί ασφαλιστική εισφορά του αγρότη.

4. Για το έτος 1992, ισχύουν οι κατ' αποκοπή συντελεστές επιστροφής του ΦΠΑ που ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους από το ν. 2093/1992. Δηλαδή:
α) 1,5% για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος IV. του ν. 1642/1986, καθώς και τα προϊόντα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ίδιου Παραρτήματος,
β) 2,5% για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β΄ και
γ) 4% για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ΄.
Οι παραπάνω συντελεστές γίνονται 2,5%, 3,5% και 5% αντίστοιχα, προκειμένου για πωλήσεις σε συνεταιριστικές οργανώσεις ή μέσω αυτών.

5. Με την ΑΥΟ 1029581/2710/559/ΠΟΛ.1093/3.3.1993, η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων ανέρχεται σε 1.000 δρχ. ανά αγρότη.

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο