Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-1993 ]

ΠΟΛ.1147/12.4.1993 Η αναγραφή ΑΦΜ πελατών.

(Η αναγραφή ΑΦΜ πελατών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1147/12.4.93 Η αναγραφή ΑΦΜ πελατών.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 1039651/269/ 0015/ πολ.1103/ 17.3.1993, με την  οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του ν. 2120/1993 (ΦΕΚ α 24), σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων, που ασκούν δραστηριότητες του άρθρου 12 παράγρ. 16 (β) του Κ.Β.Σ., να αναγράφουν από 1ης Ιουλίου 1993 στα παραστατικά αξίας που εκδίδουν και τον ΑΦΜ των πελατών, διευκρινίζουμε και τα εξής:

Καθόσον αφορά τις επιχειρήσεις παροχής τραπεζικών, χρηματιστηριακών και χρηματοδοτικών εργασιών, θα αναγράφουν στα παραστατικά στοιχεία αξίας που εκδίδουν από 1.7.1993 κα τον Α.Φ.Μ. των πελατών τους, μόνο εφόσον πρόκειται για πελάτες επιτηδευματίες, που συμβάλλονται με την ιδιότητά τους αυτή.

Συνεπώς, η υπόψη υποχρέωση καταλαμβάνει μόνο τις συναλλαγές των επιχειρήσεων που ασκούν στις προαναφερόμενες δραστηριότητες με αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.), Συνεταιρισμούς, Κοινοπραξίες, Αστικές Εταιρίες, Κοινωνίες Αστικού Κώδικα ή και φυσικά πρόσωπα ασκούν επιχείρηση και συναλλάσσονται με την ιδιότητα του επιτηδευματία για λογαριασμό της επιχείρησης.
Αντίθετα, από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν προκύπτει υποχρέωση των πιο πάνω επιχειρήσεων να  αναγράφουν τον Α.Φ.Μ. για συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) που δεν ενεργούν ως επιτηδευματίες, με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλα πρόσωπα της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α.
    
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο