Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-1993 ]

ΠΟΛ.1146/13.4.1993 Διαδικασία διαχωρισμού κατά συντελεστή ΦΠΑ των λιανικών πωλήσεων στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ �92 μετά την κατάργηση συντελεστή ΦΠΑ 36%.

(Διαδικασία διαχωρισμού κατά συντελεστή ΦΠΑ των λιανικών πωλήσεων στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ �92 μετά την κατάργηση συντελεστή ΦΠΑ 36%. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1146/13.4.93 Διαδικασία διαχωρισμού κατά συντελεστή ΦΠΑ των λιανικών πωλήσεων στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ '92 μετά την κατάργηση συντελεστή ΦΠΑ 36%.

Με αφορμή ερωτήματα επιχειρήσεων σχετικά με το πιο πάνω θέμα και για τη ομοιόμορφη εφαρμογή της ΑΥΟ αιθ. 111 4028/8289/ 2135/ 20.12.91 και της εγκυκλίου αριθ. 1015169/691/225/ πολ.1042/ 13.2.1992, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής, που εφαρμόζουν τη διαδικασία της ΑΥΟ αριθ. Π. 6938/ 86 για το διαχωρισμό των λιανικών τους πωλήσεων κατά συντελεστή ΦΠΑ, και τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους '92, μετά την κατάργηση του συντελεστή ΦΠΑ 36% από 8.8.92 και την υπαγωγή των αγαθών και υπηρεσιών του συντελεστή αυτού στο 18% ή και ορισμένων στο 8%, καθώς και τη μετάταξη πολλών αγαθών και υπηρεσιών από το συντελεστή 8% στο 18% θα εφαρμόσουν την ακόλουθη κατ' αποκοπή μέθοδο:
α) Ο διαχωρισμός των λιανικών πωλήσεων κατά συντελεστή ΦΠΑ, που πραγματοποίησαν μέχρι 7.8.92 οι παραπάνω επιχειρήσεις θα γίνει με τη γνωστή μέθοδο.
β) Ο διαχωρισμός των λιανικών πωλήσεων κατά συντελεστή ΦΠΑ, που πραγματοποίησαν από 8.8.92 οι παραπάνω επιχειρήσεις, μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, θα γίνει με πρόσθεση του ποσού των αγορών που πραγματοποίησαν με συντελεστή 36% μέχρι την 7.8.92 στο εκάστοτε ποσό αγορών του συντελεστή 18% για το χρονικό διάστημα μετά την 8.8.92.

2. Για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα με υποθετικά ποσά.

3. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, οι επιχειρήσεις στον πίνακα θ΄ της εκκαθαριστικής δήλωσης θα επισυνάψουν και δεύτερο απόκομμα του ίδιου πίνακα συμπληρωμένα κατά χρονική περίοδο σύμφωνα με το ως άνω παράδειγμα. Σημειώνεται ότι το σύνολο των δύο ως άνω πινάκων θα μας δίνει τα σύνολα της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

4. Η ρύθμιση αυτή έχει μεταβατικό χαρακτήρα και ισχύ μόνο για το έτος 1992.
α) Συντελεστές 8 18 36 Αγορές από 1.9.92 - 7.8.92 500 2000 700 Σύνολα 500 2000 700 3200 Συντελεστές για το διαχωρισμό των λιανικών πωλήσεων μέχρι 7.8.92 15,62% 62,50% 21,88% β) Συντελεστές 8% 18% Σύνολο από 1.1. - 7.8.92 500 2700 (2000Χ18% και700Χ36%) Αγορές από 8.8. - 31.12.92 600 2000 Απογραφή έναρξης 100 500 Απογραφή λήξης -300 -500 Σύνολα 900 4700 5600 Συντελεστής για το διαχωρισμό των λιανικών πωλήσεων από 8.8.92 - 31.12.92 16,07% 83,93%   


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο