Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-1993 ]

ΠΟΛ.1134/2.4.1993 Παράταση ισχύος της με αριθμ. 1010225/653-11/22.1.93 υπουργικής απόφασης.

(Παράταση ισχύος της με αριθμ. 1010225/653-11/22.1.93 υπουργικής απόφασης. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1134/2.4.93 Παράταση ισχύος της με αριθμ. 1010225/653-11/22.1.93 υπουργικής απόφασης.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 31 Μαϊου 1993, την ισχύ της αριθμ. 1010225/653-11/22.1.93 απόφασής μας, με την οποία είχε χορηγηθεί αναστολή, μέχρι 31.3.1993, στα κοινά Ταμεία Εισπράξεων Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τα χρέη τους προς το Δημόσιο, όταν αυτό απαιτείται για την είσπραξη επιχορηγήσεων από το Δημόσιο λόγω μεταφοράς μαθητών ή ατόμων ειδικών κατηγοριών.
Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
    


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο