Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-1993 ]

ΠΟΛ.1133/31.3.1993 Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛ�ΓΑ, κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό των παραγωγών.

(Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛ�ΓΑ, κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό των παραγωγών. )

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ. 1133/31.3.93 Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛ-ΓΑ, κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό των παραγωγών.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992, ορίζεται ότι υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛ-ΓΑ, προκειμένου περί πωλήσεως αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό των παραγωγών, είναι εκείνος ο οποίος, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, υποχρεούται σε έκδοση εκκαθαρίσεων.
Αυτός οφείλει να παρακρατεί από τον παραγωγό την εισφορά ΕΛ-ΓΑ που αναλογεί και να την αναγράφει στην εκδιδόμενη εκκαθάριση.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις στέλνουν τα προϊόντα των μελών τους (παραγωγών) σε τρίτο προς πώληση, υπόχρεος για παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς υπέρ ΕΛ-ΓΑ, είναι ο τρίτος που διενεργεί την πώληση και υποχρεούται σε έκδοση των σχετικών εκκαθαρίσεων.

Επομένως, κατά την έκδοση από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις των εκκαθαρίσεων κατά παραγωγό, δεν υπάρχει υποχρέωση εκ νέου απόδοσης στο Δημόσιο της εισφοράς ΕΛ-ΓΑ, δεδομένου ότι αυτή πρέπει να παρακρατείται και να αποδίδεται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Σημειώνεται πάντως, ότι στις εκκαθαρίσεις αυτές πρέπει να γίνεται μνεία ότι την εν λόγω εισφορά παρακράτησε ο τρίτος που διενήργησε την πώληση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο