Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-1993 ]

ΠΟΛ.1127/2.4.1993 H βεβαίωση και είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

(H βεβαίωση και είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1127/2.4.1993 H βεβαίωση και είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Βεβαίωση φόρου εισοδήματος
Η βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων του φόρου εισοδήματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με πρώτο μήνα βεβαίωσης τον Μάρτιο. Η ημερομηνία βεβαίωσης θα αναγράφεται πάνω στους χρηματικούς καταλόγους από το ΚΕΠΥΟ.
Για να ενημερώνεστε πόσους χρηματικούς καταλόγους έχετε να βεβαιώσετε κάθε μήνα θα επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 9522631 εσωτ. 250, 270 ή 9591062 και 9587473.
Επίσης του ΚΕΠΥΟ θα σας στέλνει κατάσταση βεβαίωσης με ένα αντίγραφο για ενημέρωσή σας.
Διόρθωση ποσών στους χρηματικούς καταλόγους δε θα γίνεται από τα τμήματα ή γραφεία εισοδήματος. Λάθη που θα διαπιστωθούν θα διορθωθούν μέσω τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων.

2. Καταβολή φόρου εισοδήματος
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/55, όπως αυτή αντικαταστάθηκε την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.2065/1992 και σας έχει κοινοποιηθεί, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αρχικών δηλώσεων καταβάλλεται:
Μήνας βεβαίωσης Ποσό Φόρου Δόσεις Λήξη καταβολής δόσης α)
Μάρτιος
β) Μέχρι 30.000

Από 30.001 και άνω 1
3 Την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Μαΐου
1η την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Απριλίου
2η την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Ιουνίου
3η την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Αυγούστου α)
Απρίλιος
β) Μέχρι 30.000

Από 30.001 και άνω 1
3 Την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Ιουνίου
1η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Μαΐου
2η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Ιουλίου
3η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Σεπτεμβρίου α)
Μάιος
β) Μέχρι 30.000

Από 30.001 και άνω 1
3 Την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Ιουλίου
1η την τελευτ. εργάσιμη για της δημ. υπ. μήνα Ιουνίου
2η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Αυγούστου
3η την τελευτ. εργάσιμη για τις δημ. υπ. μήνα Οκτωβρίου Το ίδιο θα γίνει αντίστοιχα και για το φόρο που θα βεβαιωθεί τους επόμενους μήνες.

Αν για οποιοδήποτε λόγο φόρος βεβαιωθεί μετά το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις από τις οποίες, η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα βεβαίωσης του φόρου και η άλλη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα βεβαίωσης του φόρου.

3. Αποδεικτικά είσπραξης
Για να εισπραχθούν τα έσοδα του φόρου εισοδήματος στο οικείο οικονομικό έτος πρέπει το ΚΕΠΥΟ να ολοκληρώσει την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.
Τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα φέρουν ενσωματωμένα στο αριστερό μέρος τρία αποδεικτικά είσπραξης τύπου Ο (ολική καταβολή χωρίς έκπτωση) και τρία τύπου Δ (καταβολή δόσης).
Το ΚΕΠΥΟ για την ταχύτερη επεξεργασία των αποδεικτικών είσπραξης και στη συνέχεια την έκδοση και αποστολή των δόσεων θα χρησιμοποιήσει οπτικό αναγνώστη. Τα αρχικά αποδεικτικά είσπραξης που είναι μαζί με τα εκκαθαριστικά σημειώματα είναι ανόμοια σε μέγεθος, με μεγαλύτερο αυτό που έχει την οπτική γραμμή θα προορίζεται για το ΚΕΠΥΟ. Τα αποδεικτικά είσπραξης τύπου Δ-Δ για τη 2η, 3η δόση θα έχουν το ίδιο μέγεθος και αυτά θα φέρουν οπτική γραμμή.

4. Συσκευασία - αποστολή
Όπως και σεις αντιλαμβάνεστε το ΚΕΠΥΟ είναι υποχρεωμένο κάθε μήνα να εκδίδει αποδεικτικά είσπραξης λόγω λήξης δόσεων και για διευκόλυνση του έργου αυτού θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά τα εξής:
α) Τα αποδεικτικά είσπραξης που θα εισπράττονται να έχουν οπωσδήποτε αρίθμηση.
β) Τα αποδεικτικά είσπραξης που θα προορίζονται για το ΚΕΠΥΟ θα γίνονται σε δέματα των 200 τριπλότυπων τις ημέρες που ο αριθμός τους ξεπερνά τα 200 τεμάχια.
γ) Κάθε δέμα των αποδεικτικών είσπραξης θα περιτυλίγεται με το ημερήσιο και όλα μαζί με το ανακεφαλαιωτικό κατά ημερομηνία είσπραξης, με τέτοιο τρόπο, ώστε το είδος φόρου, η ημερομηνία είσπραξης και η ΔΟΥ με το μηχανογραφικό κωδικό αριθμό να είναι εμφανή για να είναι εύκολη η ταξινόμηση και η διαλογή τους από το ΚΕΠΥΟ.
δ) Η αποστολή των δεμάτων των αποδεικτικών είσπραξης στο ΚΕΠΥΟ θα γίνεται αν δεν είναι δυνατόν την ημέρα της είσπραξης οπωσδήποτε την επόμενη ημέρα.
ε) Η συσκευασία των αποδεικτικών είσπραξης θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να φτάνουν στο ΚΕΠΥΟ σε καλή κατάσταση και ακόμη δε θα σημειώνετε και δε θα σφραγίζετε στο χώρο της οπτικής γραμμής.

5. Έκδοση δόσεων
Το ΚΕΠΥΟ θα εκδίδει αποδεικτικά είσπραξης κάθε φορά για τους φορολογούμενους που έχουν λήξη δόσεων και στην τελευταία δόση με τη λήξη της εφαρμογής, θα εκδώσει αποδεικτικά είσπραξης για όλους τους φορολογούμενους που θα έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή.

6. Έκδοση αποδεικτικών είσπραξης τύπο Α'
Από την επόμενη ημέρα λήξης της τελευταίας δόσης η είσπραξη του φόρου εισοδήματος θα γίνεται με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α΄. Η λήξη της εφαρμογής από το ΚΕΠΥΟ εξαρτάται από την τελευταία βεβαίωση και η οποία θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της κατάστασης βεβαίωσης.

Η κατάσταση οφειλετών θα εκδίδεται κάθε μήνα και θα έχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την είσπραξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο