Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-1993 ]

ΠΟΛ.1118/23.3.1993 Υποβολή δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών σε δισκέτες.

(Υποβολή δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών σε δισκέτες. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1118/23.3.93 Υποβολή δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών σε δισκέτες.

1. Με τη  απόφαση 1012127/ 101/ Α0012/ πολ.1030/27.1.1993 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 1026579/ 258/ Α. 0012/ πολ.1069/17.2.1993 δ/γή του υπουργείου Οικονομικών αντιμετωπίστηκε το θέμα της υποβολής των στοιχείων του δευτέρου αντιτύπου των βεβαιώσεων αποδοχών με μαγνητικά μέσα από ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

2. Στη συνέχεια των ανωτέρω και προς το σκοπό της περαιτέρω απλούστευσης των διαδικασιών υποβολής στοιχείων στο ΚΕΠΥΟ για υπόχρεους που διατηρούν υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, εγκρίνουμε όπως τα οικεία στοιχεία των εκδιδομένων βεβαιώσεων αποδοχών η συντάξεων των υποκαταστημάτων των ασφαλιστικών φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών, δύνανται να περιέχονται στα μαγνητικά μέσα που υποβάλλουν στην κατά περίπτωση αρμόδια ΔΟΥ υποβολής της οικείας οριστικής δήλωσης του κεντρικού υποκαταστήματός τους, αντί της αρμόδιας ΔΟΥ καταβολής των αμοιβών ή συντάξεων.

3. Διευκρινίζεται ότι στην αρμόδια ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές ή οι συντάξεις από υποκαταστήματα, θα υποβληθεί η οικεία οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται από το δεύτερο αντίτυπο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σημείωση ότι τα στοιχεία των βεβαιώσεων έχουν συμπεριληφθεί στα μαγνητικά μέσα που καταβλήθηκαν στην αρμόδια ΔΟΥ του κεντρικού καταστήματος.

4. Τονίζεται ακόμα ότι στα μαγνητικά μέσα που θα υποβληθούν από τους υπόχρεους στην αρμόδια ΔΟΥ του κεντρικού καταστήματος θα πρέπει στις αναλυτικές αμοιβές μισθωτού ή συνταξιούχου (Τύπος Record 3) στο πεδίο 4.19 και θέσεις από 133 έως 140 να γραφτεί ο κωδικός υποκαταστήματος που ανήκει ο μισθωτός ή συνταξιούχους. Παράλληλα θα κατατεθεί κατάσταση με τους κωδικούς των υποκαταστημάτων και την ονομασία τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κωδικοποίηση των υποκαταστημάτων να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός μία αύξουσα αρίθμηση. Με την ευκαιρία αυτή επισυνάπτουμε ως παράρτημα τα παραδεκτά CHARACTER SET για τα ΚΕΠΥΟ.

5. Τέλος, υπόχρεοι υποβολής στοιχείων του δευτέρου αντιτύπου των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων με μαγνητικά μέσα, σύμφωνα με την 1012127/ 101/ Α0012/ πολ.1030/ 27.1.1993 απόφαση του υπουργού Οικονομικών , καθώς και την 1026579/ 258/ Α0012/ πολ.1069/ 17.2.1993 δ/γή του υπουργείου Οικονομικών που εξυπηρετούνται για την έκδοση των επιταγών των συνταξιούχων τους ή τη μισθοδοσία των εργαζομένων τους από τη μηχανογραφική υπηρεσία τρίτου φορέα (του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα) δύνανται εφόσον ο φορέας αδυνατεί να τους χορηγήσει τα αναγκαία στοιχεία σε μαγνητικά μέσα, και μόνο για το έτος 1992, να υποβάλουν μαζί με την οικεία οριστική δήλωση, το δεύτερο αντίτυπο των εκδοθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων αντί για τα μαγνητικά μέσα.
Παραδεκτά character sets ascii character set: 1. Pc floppy disk: α. 3 1/2΄΄, β. 5 1/4΄΄ ASCII CHARACTER SET 437: Μόνο κεφαλαία Λατινικά και Ελληνικά.
2. Tape streamer: - Για drive HP DRIVE 9144Α
- Για οποιοδήποτε άλλο  TAPE STREAMER: 60 Mb ή 150 Mb
ASCII CHARACTER SET ELOT 928: Μόνο κεφαλαία Λατινικά και Ελληνικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρχεία που θα είναι από το περιβάλλον UNIX, θα πρέπει να έχουν φτιαχτεί από το Utility του UNIX DD.
Ebcdic character set: 1. Tape 9 track: - 1.600 ή 6.250 bpi.
ΕBCDIC CHARACTER SET 258 με την εξής αντιστοιχία χαρακτήρων: α. Τα Λατινικά κεφαλαία κανονικά στις HEX θέσεις που βρίσκονται.
β. Τα Ελληνικά κεφάλαια στις HEX θέσεις των Λατινικών μικρών με την ακόλουθη αντιστοιχία: Λατινικά μικρά a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, q, r, s, u, v, w, x, v, z.
Ελληνικά μεγάλα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τα, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω.
  
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο