Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-1993 ]

ΠΟΛ.1112/12.3.1993 Ένταξη επιτηδευματιών στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων των Κ.Β.Σ., αντί της δεύτερης.

(Ένταξη επιτηδευματιών στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων των Κ.Β.Σ., αντί της δεύτερης. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1112/12.3.93 Ένταξη επιτηδευματιών στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων των Κ.Β.Σ., αντί της δεύτερης.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ.


Αποφασίζουμε

Εντάσσουμε στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ:
1. Τους εκμεταλλευτές κινητών καντινών, που λειτουργούν υπαίθρια και εξυπηρετούν υπαίθριες μαζικές εκδηλώσεις, σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, πολιτιστικές δραστηριότητες, συναυλίες κ.λ.π. Οι επιτηδευματίες αυτοί συνεχίζουν να τηρούν βιβλίο αγορών, όπως τηρούσαν μέχρι 31.12.1992.
2. Τους οπωροπώλες της Βαρβακείου Αγοράς (Αθηνάς και Αρμοδίου - Αθήνα) μέχρι 31.12.1993. Οι επιτηδευματίες αυτοί πρέπει να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας από 1.1.94.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο