Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-1993 ]

ΠΟΛ.1110/19.3.1993 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από φροντιστήρια.

(Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από φροντιστήρια.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1110/19.3.93 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από φροντιστήρια.

Με αφορμή έγγραφες διαμαρτυρίες συλλόγων ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, διαφόρων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες θεωρούν "άδικη" και "αντισυνταγματική" την έκδοση Α.Π.Υ. κατά τη λήξη του χρόνου παροχής υπηρεσιών, όχι δε αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής τους περιόδου και ανεξάρτητα από την είσπραξη ή μη των διδάκτρων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης, τόσο με βάση τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Σ. (άρθρο 13 παρ. 6 π.δ. 99/1977), όσο και με βάση τις διατάξεις του νέου Κ.Β.Σ. (άρθρο 13 παρ. 3 π.δ. 186/1992), οι Α.Π.Υ. όλων των επιτηδευματιών (συνεπώς και των φροντιστηρίων)  - με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 45 παρ. 1 ν.δ. 3323/1955) - εκδίδοναι με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί, εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε.
Σε καμιά περίπτωση η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολό της ή μέρος αυτής).
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. δε συναρτάται με την είσπραξη ή μη των διδάκτρων, αλλα αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί η Α.Π.Υ. σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή, για μέρος ή στο σύνολο αυτής.

2. Οι παραπάνω θέσεις της Διοίκησης ήταν και είναι από παλιά ίδιες και δεν έχουν μεταβληθεί, απορρέουν δε από τις διατάξεις του Κώδικα που προαναφέρθηκαν και από τη γενική φορολογική Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα είναι τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 13.2.1 της εγκυκλίου μας 1118148/936/εγκ3/24.11.1992, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του νέου Κ.Β.Σ., αλλά και σε κατά καιρούς έγγραφες απαντήσεις προς ενδιαφερόμενους (ενδεικτικά αναφέρουμε τα έγγραφα μας Λ. 6481/34/17.6.87, Δ. 2686/6/16.5.1988, 1045638/481/3.6.1991 και 1125845 π.ε./ 1032/11.2.1993.

3. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται σαφώς ότι οι θέσεις του υπουργείου Οικονομικών, για το θέμα του χρόνου έκδοσης των Α.Π.Υ., ούτε νέες είναι ούτε πέραν ή εκτός των κειμένων διατάξεων και συνεπώς δεν αντιμετωπίζεται θέμα διαφοροποίησης των ήδη ισχυόντων για μια κατηγορία επιτηδευματιών, αφού το συγκεκριμένο θέμα αφορά όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες (εκτός των ελευθέρων επαγγελματιών) και όχι μόνο τους εκμεταλλευτές φροντιστηρίων.
  
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο