Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-1993 ]

ΠΟΛ.1109/19.3.1993 Κοινοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2120/1993.

(Κοινοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2120/1993. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1109/19.3.93 Κοινοποίηση του άρθρου 5 του ν.2120/1993.

Σε συνέχεια της διαταγής μας 1131484/7044/0014/28.12.92 ΠΟΛ.1286/28.12.1992  με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2120/1993 (ΦΕΚ Α 24/4.3.1993) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. Με την ανωτέρω διαταγή μας οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2093/1992, με τις οποίες καθιερώθηκε ειδικό σήμα για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων σχημάτων από 1.1.1993, είχαν κοινοποιηθεί όπως είχαν διαμορφωθεί με σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση σχέσεων Κράτους και Φορολογουμένων".
Κατά την ψήφιση της τροπολογίας αυτής, η οποία τεχνικά περιελήφθη στο νόμο 2120/1993 ως άρθρο 5, έγιναν οι κατωτέρω τροποποιήσεις σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, όπως τις είχαμε κοινοποιήσει με την ανωτέρω διαταγή μας, όπως δηλαδή, είχαν διαμορφωθεί με την αρχική τροπολογία:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 36 η φράση "που αποτελεί αξία του Δημοσίου..." αντικαταστάθηκε με τη φράση "που αποτελεί αποδεικτικό καταβολής..."
β) Στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η φράση "Για το έτος 1993 η προμήθεια του σήματος μπορεί να γίνει μέχρι 30.4.1993" αντικαταστάθηκε με τη φράση "Για το έτος 1993 η προμήθεια του σήματος μπορεί να γίνει μέχρι 30.6.1993".

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος, καθώς και ο τρόπος χορήγησης αυτού στους δικαιούχους θα γνωστοποιηθούν σύντομα με νεότερη διαταγή μας.
    


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο