Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-1993 ]

ΠΟΛ.1107/15.3.1993 Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό καθηγητή ή δάσκαλο σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Χώρα μας με άλλα Κράτη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδ/τος.

(Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό καθηγητή ή δάσκαλο σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Χώρα μας με άλλα Κράτη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδ/τος. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1107/15.3.93 Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό καθηγητή ή δάσκαλο σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Χώρα μας με άλλα Κράτη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδ/τος.

- Λήξη εφαρμογής ορισμένων συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδ/τος.
Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:
Στις διμερείς συμβάσεις που αναφέρονται στο θέμα που έχει υπογράψει η Ελλάδα με: Βέλγιο (άρθρο 20 Ν.Δ. 117/1969), Γαλλία (άρθρο 19 Ν.Δ. 4386/1964), Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας (δυτική Γερμανία) (άρθρο ΧΙV Α.Ν. 52/1967), Ηνωμένο Βασίλειο (άρθρο ΧΙ Ν.Δ. 2732/1953) Η.Π.Α. (άρθρο ΧΙΙ Ν.Δ. 2548/1953), Ινδία (Ν.Δ. 4580/1966), Ιταλία (άρθρο 20 Ν. 1927/1991), Κάτω Χώρες (άρθρο 21 Ν. 1455/1984), Ουγγαρία (άρθρο 21 1496/1984), Πολωνία (άρθρο 21 Ν. 1939/1991) και Σουηδία (άρθρο ΧΙΧ Ν. 4300/1963), ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπούς καθηγητές ή δασκάλους (προερχομένους από τις ως άνω Χώρες) για διδασκαλία ή έρευνα σε Πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό Ίδρυμα που λειτουργεί στη Χώρα μας.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η προαναφερόμενη αποζημίωση απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα, εφόσον η παραμονή του αλλοδαπού καθηγητή ή δασκάλου στη Χώρα μας, με σκοπό τη διδασκαλία ή έρευνα, δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο η τριών ετών που ορίζεται από τις ως άνω διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο χρόνος διδασκαλίας ή έρευνας στην Ελλάδα υπερβεί το καθοριζόμενο διάστημα των δύο ή τριών ετών τότε ο καθηγητής ή δάσκαλος θα αρχίσει να φορολογείται μόνο για το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μετά το ως άνω καθοριζόμενο (των δύο ή τριών ετών).
Κάθε άλλη διαταγή η οποία αντιμετωπίζει τυχόν διαφορετικά το συγκεκριμένο θέμα παύει να ισχύει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο