Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-1994 ]

ΠΟΛ.1019/26.1.1994 Καθορισμός καθαρών κερδών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ)

(Καθορισμός καθαρών κερδών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 26 Ιανουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1009714/97/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 145)

ΠΟΛ 1019

ΘΕΜΑ : Καθορισμός καθαρών κερδών Ε. Δ. Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ)

1009714/97/Α0012/

Το Υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του, να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, ήλθε σε συμφωνία με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ για τον καθορισμό των καθαρών κερδών των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσια χρήσης (Ε.Δ.Χ.)

- ΤΑΞΙ, για το οικον. έτος 1994. Ο καθορισμός των καθαρών κερδών γίνεται ανάλογα με το ποσοστό της άδειας, της χρησιμοποίησης ή μη οδηγού και ανεξάρτητα από το καύσιμο του αυτοκινήτου.

Ετσι, τα καθαρά κέρδη που πρέπει τουλάχιστον να δηλωθούν για το οικον. έτος 1994 (Διαχείριση 1.1-31.12.1993) από τους εκμεταλλευτές των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) είναι όπως στον συνημμένο πίνακα.

Για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) των επαρχιών, με εξαίρεση τα ΤΑΞΙ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των πέριξ αυτών Δήμων, τα οποία έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) κατοίκους τα ποσά του πίνακα μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Για τις πόλεις με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων τα καθαρά κέρδη που πρέπει να δηλωθούν θα καθορισθούν, ύστερα από σχετική συμφωνία των ενδιαφερόμενων από τους Προϊσταμένους των κατά τόπους αρμόδιων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Καθορισμού των καθαρών κερδών των εκμεταλλευτών επιβατηγών αυτ/των Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)
οικον. έτους 1994 (Διαχείριση 1.1-31.12.1993)
Ι. ΜΕ ΑΔΕΙΑ 100% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
ΟΔΗΓΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ 2.000.000
ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 1.300.000
ΙΙ. ΜΕ ΑΔΕΙΑ 50% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
ΟΔΗΓΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ 1.600.000
ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 1.100.000ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο