Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-1993 ]

ΠΟΛ.1106/17.3.1993 Έκπτωση αποζημίωσης λόγω δαπανών δικαστών.

(Έκπτωση αποζημίωσης λόγω δαπανών δικαστών. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1106/17.3.93 Έκπτωση αποζημίωσης λόγω δαπανών δικαστών.

Από 1η Ιανουαρίου 1992, το 50% της κατ' αποκοπή αποζημίωσης που καταβάλλεται σε δικαστικούς λειτουργούς για αντιμετώπιση δαπανών που υποβάλλονται λόγω ειδικών συνθηκών άσκησης λειτουργήματός τους, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρο 4 Ν.1153/1981, εξαιρείται της φορολογίας, εκτός αν δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία ΚΒΣ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωση α, παράγραφος 3, άρθρο 40 Ν.Δ. 3323/1955, καθώς και 1084389/92 δ/γή Υπ. Οικονομικών).
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο