Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-1993 ]

ΠΟΛ.1103/17.3.1993 Αναγραφή Α.Φ.Μ. σε παραστατικό συναλλασσόμενων.

(Αναγραφή Α.Φ.Μ. σε παραστατικό συναλλασσόμενων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1103/17.3.93 Αναγραφή Α.Φ.Μ. σε παραστατικό συναλλασσόμενων.

Με την κατωτέρω εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν το άρθρο 8 παράγραφος 3, 4 Ν.2120/1993 με το οποίο καθιερώθηκε η υποχρέωση για ορισμένους επιτηδευματίες αναγραφής του Α.Φ.Μ. πελατών σε εκδιδόμενα παραστατικά και τα ατομικά στοιχεία των συναλλασσομένων.
Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του φορολογικού μας συστήματος και με σκοπό τη μηχανογραφική επεξεργασία και
αξιοποίηση στοιχείων για την εξακρίβωση και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, από 1ης Ιουλίου 1993, καθιερώνεται με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του ν.2120/1993 (ΦΕΚ Α 24/4.3.1993) τις οποίες κοινοποιούμε με την παρούσα, η υποχρέωση στις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του άρθρου 12 παρ. 16 (β) του Κ.Β.Σ. να αναγράφουν στα παραστατικά στοιχεία αξίας και τον Α.Φ.Μ. των πελατών - επιτηδευματιών, ενώ για ορισμένες από αυτές και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθιερώνεται η υποχρέωση αναγραφής των ατομικών στοιχείων των ιδιωτικών πελατών - καταναλωτών.

1. Ειδικότερα: α) Από 1ης Ιουλίου 1993 οι επιχειρήσεις που ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες, στα παραστατικά που εκδίδουν σε επιτηδευματίες, αντί τιμολογίων, θα αναγράφουν και τον ΑΦΜ των πελατών επιτηδευματιών:
1. Πώληση ύδατος μη ιαματικού, 2. Πώληση αεριόφωτος, 3. Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, 4. Πώληση θερμικής ενέργειας, 5. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 6. Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, 7. Παροχή τραπεζικών εργασιών, 8. Παροχή χρηματιστηριακών εργασιών, 9. Παροχή χρηματοδοτικών εργασιακών.
β) Ομοίως από 1ης Ιουλίου 1993 οι επιχειρήσεις που ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες στα παραστατικά που εκδίδουν σε ιδιώτες (καταναλωτές - πελάτες) αντί Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ. θα αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο των πελατών - καταναλωτών, τη διεύθυνση και τον ΑΦΜ τους ή τον αριθμό αστυνομικής τους ταυτότητας, εφόσον στερούνται ΑΦΜ: 1. Πώληση ύδατος μη ιαματικού, 2. Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, 3. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 4. Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών (ασφαλιστικές επιχειρήσεις).

2. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στην υπόψη υποχρέωση, θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του μέτρου (1.7.1993) θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την προετοιμασία του μηχανολογιστικού τους συστήματος, ώστε από την προβλεπόμενη ημερομηνία (1.7.93) να εκδίδουν τα παραστατικά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
  
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο