Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-1994 ]

ΠΟΛ.1017/24.1.1994 Καθορισμός καθαρών κερδών ΔΧ Φορτηγών αυτοκινήτων.

(Καθορισμός καθαρών κερδών ΔΧ Φορτηγών αυτοκινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1008539/83/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ. 145)

ΠΟΛ 1017

ΘΕΜΑ : Καθορισμός καθαρών κερδών ΔΧ Φορτηγών αυτοκινήτων.

1008539/83/Α0012/

Το Υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του, να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών Αρχών, κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, ήλθε σε συμφωνία, όπως κάθε χρόνο, με τις Ομοσπονδίες των φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ Εθνικών Μεταφορών, για τον καθορισμό των καθαρών κερδών του οικον. έτους 1994. Ο καθορισμός των καθαρών κερδών των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων έγινε με βάση το ωφέλιμο φορτίο κάθε αυτοκινήτου με ομαδοποίηση σε τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με τους τόνους για καλύτερη εξυπηρέτηση. Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται το κατώτερο ποσό κερδών που πρέπει να δηλώσουν οι εκμεταλλευτές των φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών.

Ο καθορισμός των καθαρών κερδών με τον παραπάνω τρόπο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α.

Τα ακαθάριστα έσοδα, που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στα συμπληρωματικά στοιχεία της δήλωσης, λαμβάνονται όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα καθαρά κέρδη που πρέπει τουλάχιστον να δηλώσουν οι εκμεταλλευτές των Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτων με βάση το ωφέλιμο φοτίο του αυτοκινήτου τους.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Υπολογισμού καθαρών κερδών των φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. εθνικών μεταφορών με
βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτ/του για το οικον. έτος 1994 (1.1-31.12.1993)
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ
(ΤΟΝΟΙ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΡΙΤΟ
Μέχρι 5 1.500.000 1.200.000
Πάνω από 5 1.900.000 1.500.000
Πάνω από 16 2.200.000 1.600.000ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο