Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-1993 ]

ΠΟΛ.1091/11.3.1993 Η συμπλήρωση της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.

(Η συμπλήρωση της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1091/11.3.93 Η συμπλήρωση της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.

Στις περιπτώσεις που δηλώνεται από τους υπόχρεους ότι δεν υπάρχει Αριθμός Φορολογικού Μητρώου θα αναγράφεται:
α) ο αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας για τους νέους μισθωτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
β) Για τους μισθωτούς που ήδη εργάζονται από προηγούμενα έτη και δεν έχουν αριθμό Φορολογικού Μητρώου θα αναγράφεται ο αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας και παράλληλα θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 μαζί με την οριστική δήλωση (συνημμένη με τη βεβαίωση αποδοχών) με την οποία θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν έχει λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
γ) Για τις έγγαμες γυναίκες που δεν έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του συζύγου των ή ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας των ίδιων, κατά περίπτωση.


  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο