Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-1993 ]

ΠΟΛ.1085/8.3.1993 Δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που βαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν οι εταιρίες των ν. 89/67.

(Δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που βαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν οι εταιρίες των ν. 89/67.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1085/8.3.93 Δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που βαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν οι εταιρίες των ν.89/1967.

Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1642/1986, σε συνδυασμό με την  περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης και κατ' επέκταση επιστροφής του ΦΠΑ που βαρύνει τα πάσης φύσεως αγαθά που αγοράζουν ή εισάγουν και τις υπηρεσίες που δέχονται οι εταιρίες του ν.89/1967.
Το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που βαρύνει τις αγορές ή εισαγωγές αγαθών των εταιριών του ν.89/1967 παρέχεται, σύμφωνα με την αριθ. Π. 4060/ 1671/ ΠΟΛ.1184/16.06.1988 Δ.Υ.Ο., παράγραφος 4, εφόσον δεν αφορά πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου, όπως του άρθρου 18 ή ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 1642/1986 και στην αίτηση για επιστροφή του φόρου επισυνάπτεται βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος, από την  οποία προκύπτει ότι τα αναγραφόμενα ποσά εισροών, καλύφθηκαν με αντίστοιχα ποσά συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο