Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-1993 ]

ΠΟΛ.1080/4.3.1993 Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992.

(Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1080/4.3.93 Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου διαταγής 1088991/ 4658/0014/πολ.1190/15.9.1992, με την οποία, μεταξύ των άλλων, παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφ. 3, 4 και 5 του ν.2052/1992, με τις οποίες επιβλήθηκε από 1.1.1993 ετήσιο τέλος χρήσης στα μηχανήματα έργων, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Η επεξεργασία του ανωτέρω τέλους θα γίνεται μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ, όπως και τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων.
Προς το σκοπό αυτό και ενόψει της ιδιαιτερότητας που εμφανίζουν τα ανωτέρω μηχανήματα έργων, το μηχανογραφικό κέντρου του ΥΠΕΧΩΔΕ θα εφοδιάζει κάθε χρόνο το ΚΕΠΥΟ με το αρχείο των ανωτέρω μηχανημάτων, όπως τηρείται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, συμπληρωμένο με τα στοιχεία της ΔΟΥ, κατά περίπτωση, και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, εφόσον υπάρχει. Εφόσον δεν υπάρχει πληροφορία για τη ΔΟΥ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό αρχείο τους και με τα στοιχεία αυτά μέχρι τέλους 1993 προκειμένου κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία του τέλους χρήσης έτους 1994 το ΚΕΠΥΟ να γνωρίζει και τα στοιχεία αυτά.
Ειδικά για το έτος 1993 η ΔΟΥ βεβαίωσης και είσπραξης θα είναι η ΔΟΥ της πρωτεύουσας του Νομού και εφόσον υπάρχουν περισσότερες ΔΟΥ, αρμόδια θα είναι η Α΄ ΔΟΥ.
Για την περιφέρεια του Νομού Αττικής, αρμόδιες βάσει των Νομαρχιών είναι οι ΔΟΥ Α' Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Αιγάλεω και Αγ. Παρασκευής.
Η επεξεργασία αυτή θα γίνει και για το τέλος χρήσης έτους 1993 αναφορικά βέβαια με τα μηχανήματα έργων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία μέχρι 31.12.1992.
Για τα μηχανήματα έργων που τίθενται σε κυκλοφορία από 1.1.1993, το τέλος χρήσης για το έτος της θέσης σε κυκλοφορία θα καταβάλλεται πριν από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, όπως γίνεται και με τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον η θέση σε κυκλοφορία γίνει κατά το πρώτο εξάμηνο, θα καταβάλλεται ολόκληρο το ετήσιο τέλος. Εάν η θέση σε κυκλοφορία γίνει κατά το δεύτερο εξάμηνο θα καταβάλλεται το μισό. Τέλος, εάν η θέση σε κυκλοφορία γίνει μέχρι 31 Μαρτίου (ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης) θα χορηγείται έκπτωση 10%.
Εφόσον κατά το έτος 1993 εκδόθηκαν άδειες κυκλοφορίας χωρίς να καταβληθεί το τέλος, αυτό οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να ειδοποιήσουν τους υπόχρεους για την καταβολή του οφειλόμενου τέλους.

2. Το ΚΕΠΥΟ θα εκδίδει χρηματικό κατάλογο και τριπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄(χειρόγραφο), καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες με τα στοιχεία του υπόχρεου και το ποσό της οφειλής.

3. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 το ετήσιο αυτό τέλος εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και αποδίδεται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας με αριθ. 26806/0.
Επομένως, το τέλος αυτό θα επιβαρύνεται και με τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.187/1943 (κωδικός εσόδου 1429).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο