Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-1993 ]

ΠΟΛ.1079/26.2.1993 Η υποβολή δηλώσεων και η καταβολή χρεών.

(Η υποβολή δηλώσεων και η καταβολή χρεών. )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

ΠΟΛ. 1079/93 Η υποβολή δηλώσεων και η καταβολή χρεών.

Έχοντας υπόψη κ.λ.π., αποφασίζουμε:

ΆΑρθρο 1
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στη φορολογία εισοδήματος

Παρατείνονται μέχρι και τις 5 Μαρτίου 1993 οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου και της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, της παραγράφου 6 του άρθρου 16α και απόδοσης παρακρατουμένων φόρων εισοδήματος, καθώς και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3843/1958, οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 20 - 2 - 1993 έως και 4 - 3 - 1993.

ΆΑρθρο 2
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και λοιπόν έμμεσων φόρων

Παρατείνονται μέχρι και τις 5 Μαρτίου 1993 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων και καταβολής τελών χαρτοσήμου στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των νομών Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν από 20 - 2 - 1993 μέχρι 4 - 3 - 1993.

ΆΑρθρο 3
Παρατείνονται μέχρι και τις 5 Μαρτίου 1993 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των νομών Ζακύνθου και Κεφαλληνίας των οποίων η προθεσμία καταβολής έληξε ή θα λήξει από 20 - 2 - 1993 έως και 4 - 3 - 1993.

ΆΑρθρο 4
Η απόφαση αυτή, που ισχύει για τις φορολογικές δηλώσεις που προαναφέρθηκαν και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και των οποίων η προθεσμία υποβολής έληξε ή θα λήξει κατά το χρονικό διάστημα από 20 - 2 - 1993 έως και 4 - 3 - 1993 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο