Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1993 ]

ΠΟΛ.1069/17.2.1993 Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών.

(Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1069/17.2.93 Τύπος και περιεχόμενο δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών.

Με αφορμή την υποβολή προτάσεων για το πιο πάνω θέμα και ύστερα από την 1012127/101/10012/πολ.1030/27.1.1993 απόφαση Υπ. Οικονομικών σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και απασχολούν ολιγότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα βοηθήματα ή άλλες παροχές σε ολιγότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους, μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρεκράτησαν από αυτούς, ανεξάρτητα, αν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγουμένων παροχών στους συνταξιούχους.

2. Τα ανωτέρω, καθώς και η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση θα εφαρμόζονται ανάλογα και από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και δεν υποβάλλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο