Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-1994 ]

ΠΟΛ.1001/4.1.1994 Παράταση αναστολής μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών(φ.τ.μ.) για ορισμένους μόνο ιχθυοπώλες της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών

(Παράταση αναστολής μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών(φ.τ.μ.) για ορισμένους μόνο ιχθυοπώλες της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος"Παράταση αναστολής μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) για ορισμένους μόνο ιχθυοπώλες της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών" 1000804/7/0015/ (ΦΕΚ Β' 27)

ΠΟΛ 1001


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 "Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 222), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της απόφασης Σ 1659/104/1988 "Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών" (ΦΕΚ Β 497). 3. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1128942/ΠΟΛ.1284/29.12.1989 (ΦΕΚ Β. 38), 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.1991 (ΦΕΚ Β 66) και 1129159/1059/ΠΟΛ.1279/15.12.1992, με τις οποίες καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 από τους επιτηδευματίες σε ολόκληρη την Επικράτεια σταδιακά κατά τα
έτη 1990, 1991, 1992 και 1993.

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1001220/6/ΠΟΛ.1006/4.1.1993 (ΦΕΚ Β. 39), με τις οποίες εντάχθηκαν στην υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. οι ιχθυοπώλες της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών από 1ης Ιουλίου 1993.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1096470/665/ΠΟΛ.1250/14.7.1993 (ΦΕΚ Β 592), με τις οποίες αναστάλθηκε η υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993, για τους ιχθυοπώλες που είναι εγκατεστημένοι στη μεσαία σειρά της Κεντρικής Δημοτικής Ιχθυαγοράς Αθηνών.

6. Την Γ.Υ. 5246/14.10.1993 (ΦΕΚ Β 365) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

7. Αιτήματα ενδιαφερομένων ιχθυοπωλών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την ισχύ της απόφασής μας 1096470/665/ΠΟΛ.1250/14.7.1993 (ΦΕΚ 592 Β) μέχρι 31 Μαρτίου 1994.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο