Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-1993 ]

ΠΟΛ.1064/16.2.1993 Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση την ιδιοκτησία ή την κατοχή αυτοκινήτου JEEP.

(Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση την ιδιοκτησία ή την κατοχή αυτοκινήτου JEEP. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1064/16.2.93 Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση την ιδιοκτησία ή την κατοχή αυτοκινήτου JEEP.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α' 181/25.11.1992) στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 (που αναφέρονται όπως είναι γνωστό, στον προσδιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή αυτοκινήτου μικτής χρήσης, προστέθηκαν δυο εδάφια, που έχουν ως εξής:
"Επίσης, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αυτοκίνητα τύπου JEEP. Για καθένα από αυτά τα οχήματα λαμβάνεται υπόψη κατ'επιλογή του φορολογούμενου α) το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων αυτής της περίπτωσης, μειωμένο κατά είκοσι στα εκατό (20%) ή β) η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους, κατά το χρόνο της αγοράς τους, προσαυξημένη κατά ποσοστό ογδόντα στα εκατό (80%). Για όσα από αυτά τα οχήματα έχουν ήδη ταξινομηθεί λαμβάνεται υπόψη η τιμολογιακή αξία της 31ης Δεκεμβρίου 1991, του ίδιου ή όμοιου με αυτά τύπου οχήματος".

2. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για όλα τα αυτοκίνητα τύπου JEEP, ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά), καθόσον δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός στα παραπάνω αυτοκίνητα με βάση την κατηγορία (επιβατικά, φορτηγά) στις διατάξεις αυτές.

3. Εξάλλου με τη παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου (άρθρο 22 ν.2093/1992) ορίσθηκε ότι στη περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/1955 μετά τη λέξη "αεροσκάφος" προστίθενται οι λέξεις "ή αυτοκινήτου μικρής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEP ή σκαφών αναψυχής".

Κατά συνέπεια, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση, οι κύριοι ή οι κάτοχοι αυτοκινήτου μικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEP ή σκαφών αναψυχής, καθώς και όσοι έχουν στη διάθεσή τους για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό τους είτε στα μέλη που τους βαρύνουν είτε σε εταιρίες στις οποίες αυτοί μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή είναι πρόεδροι και ασκούν πραγματική διοίκηση ή ως διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι.

4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου ισχύουν από 1.1.1992, για τις δαπάνες που κατά περίπτωση, πραγματοποιούνται ή τεκμαίρονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

5. Τέλος, για την ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο φαίνονται αυτοκίνητα τύπου JEEP που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά:
Asia Motors Rock Star 3Θ, Chrysler Wrangler 3Θ, Chrysler Cherokee 3Θ, Chrysler Cherokee 5Θ, Grund Cherokee 5Θ, Daihatsu Feroza 3Θ, Daihatsu Rocky 3Θ, Lada Niva 3Θ, Land Rover Defender 3Θ, Land Rover Defender 5Θ, Land Rover Discovery 3Θ, Land Rover Discovery 5Θ, Land Rover Range Rover 5Θ, Mitsubishi Pajero 3Θ, Mitsubishi Pajero 5Θ, Nissan Patrol 3Θ, Nissan Patrol 5Θ, Opel Frontera 5Θ, Suzuki Samurai 3Θ, Suzuki Vitara 3Θ, Suzuki Vitara 5Θ, Toyota Land Cruiser 3Θ, Toyota Land Cruiser 5Θ.
Σημειώνεται ότι η ένδειξη 3Θ και 5Θ σημαίνει 3 πόρτες και 5 πόρτες αντίστοιχα.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο